By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

1. Поръчаните продукти се доставят на посочения от клиента адрес с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (плащане в момента на получаването) с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС, като пътуват задължително с опция Застраховка и Преглед.

КУРИЕРСКАТА УСЛУГА Е ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. ДОСТАВКИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

2. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката.
3. Поръчки получени до 15.00 на съответния ден се обработват за деня. Поръчки след 15.00 се обработват за следващия ден.
4. Цената на доставката се калкулира по време на доставката, след въвеждане на начина на доставка (до адрес или до офис на Еконт Експрес).

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
1. Доставчикът предлага гаранция от 1 месец ( един ) месец, от датата на получаване на закупените бижута.
2. Гаранцията е валидна, ако рекламацията за несъответстваща стока е предявена съобразно действащото законодателство. Продавачът приема само рекламации, предявени своевременно в рамките на гаранционния срок и със задължително приложени от потребителя документи, удостоверяващи плащането на покупката, на които се основава претенцията му.
3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги и неправилна експлоатация на закупените бижута.
4. Максималният срок за гаранционно обслужване е 30 календарни дни. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба при условията на гаранционно обслужване ( без случаите описани в точка 5 на раздел " ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ " и всички точки на раздел " КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ " ) е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране й до адреса посочен от доставчика и обратното получаване на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.
5. В случаите, когато е установена неправилна употреба на продукта описани в раздел " КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ " и точка 5 на раздел " ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ " , клиентът заплаща разходите по привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба и последващите разходи по транспорта до него.  Клиентът ще бъде надлежно информиран за цената на ремонта и е необходимо клиентът да се съгласи с нея в писмен вид, на специализирана бланка на фирмата доставчик, по емайл и др. Едва тогава продуктът ще бъде ремонтиран. Същото важи и за извънгаранционните ремонти.
6. Всички гаранционни ремонти и корекции се извършват единствено и само от доставчика. В случай ,че такива са извършени от купувача или трето лице гаранцията не е валидна.
7. Не се удовлетворяват рекламации за несъответствия на стоки, дължащи се на тяхното неправилно използване, съхранение и/или поддръжка, вкл. в противоречие с указание на производител, както и на несъобразяването с характеристики на материал, вложен в съответната стока. Механично повредени или неправилно съхранени и експлоатирани бижута не се ремонтират гаранционно !
8. За всички останали въпроси се прилага действащото законодателство.

КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ
1. Със сребърни бижута, особено колиета, кухи висулки, медальони, както и висящи обеци и всички други влизащи в обхвата на този тип бижутерия, които са с или без камъни не се спи, с цел да се избегне тяхното деформиране или падане на вградените камъни.
2. Винаги проверявайте закопчаването на сребърните обеци, защото е възможно при неправилно поставяне или сваляне на обеците то да се разхлаби, което може да доведе до евентуална загуба или падане на обеците.
3. Доставчикът не носи отговорност при евентуално претърпени щети от потребителя вследствие на неправилно поставяне или сваляне на различните типове обеци.
4. Със сребърните бижута не се спортува, както и не се стискат твърди предмети, които могат да доведат до деформация на бижуто или падане на камъни. Падането или изпускането на някое от сребърните бижута със сигурност ще го деформира и също може да доведе до падане на камък или камъни.
5. С бижутата не се използват абразивни препарати, тъй като ще увредите техния външен вид. Не се ползват също така и препарати за почистване, които не са пригодени за тази цел или не са спазени указанията на производителя на препарата.
6. Сребърни гривни, особено твърдите такива трябва да се пазят от натиск с твърди повърхности или предмети, за да избегнете тяхната деформация или падане на камъни.
7. Сребърните бижута се почистват единствено и само със специализирани препарати. Увредата от препарати или методи неподходящи за този тип посуда или прибори води до отпадане на гаранцията.
8. Сребърните продукти трябва особено внимателно да се пазят от съприкосновение с по-гъсти или твърди храни, защото среброто е мек метал и е възможно приборът/те да се деформират.
9. Гаранцията не покрива механично увредено родиево покритие на сребърни бижута, например носене на пръстени един до друг, което е предпоставка за увреждане на покритието или неправилен начин на почистване на бижутата, което също може да увреди покритието.
10. Предявените рекламации за стоки от тази група се удовлетворяват, ако са основателни, спазени са всички изисквания и предпазване от характерни рискове, вкл. съобразно вида, качествата, технологиите и естественото износване на материалите, използвани за тяхната изработка.
11. Гаранцията не важи, ако посоченото несъответствие е в резултат на неправилна употреба.